Antalet unga som ansöker om skuldsanering ökar

Publicerad: 8 juni, 2020 Entrén till Kronofogden

Under tidsperioden januari till maj i år har 40 procent fler ansökt om skuldsanering hos Kronofogden jämfört med samma period 2019. I åldern 26 till 34 år har ansökningarna fördubblats. Foto: Press/Kronofogden

Ansökningarna om skuldsanering hos Kronofogden ökar. Störst är ökningen bland yngre personer, som oftast inte får sin ansökan godkänd, skriver Dagens Nyheter.

De som har så stora skulder att de inte kommer kunna betala dem kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Något som allt fler som är skuldsatta gör.  9 410 personer ansökte om skuldsanering hos Kronofogden under tidsperioden januari till maj 2019. Samma tidsperiod i år hade antalet personer som ansökt om skuldsanering ökat med 40 procent, till 13 191 människor.

Fördubbling av ansökningar i åldern 26 till 34 år

Ansökningar om skuldsanering har ökat i alla åldrar, men i åldersspannet 26 till 34 år hade ansökningarna om skuldsanering fördubblats från januari till maj 2019 till samma tidsperiod i år.

Enligt Kronofogdens enhetschef, Per-Olof Lindh, har det blivit lättare att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden vilket kan vara en bidragande anledning till att det har skett en så pass stor ökning bland de yngre personerna. Nu kan man enkelt ansöka om skuldsanering genom att fylla i en e-blankett som finns på Kronofogdens hemsida.

Yngre personer använder gärna e-tjänsten eftersom de inte behöver sitta och fylla i en ansökan på papper. Genom e-tjänsten hämtas skulderna direkt från Kronofogdens system. Tanken med e-tjänsten var att göra det lättare att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering erbjuds främst till de som har väldigt stora skulder

För att bli beviljad skuldsanering ska du ha så pass höga skulder att du inte klarar av att betala dem inom en överskådlig framtid som 8 till 15 år. När det handlar om skulder som uppgår 25 000 till 30 000 kronor räknar Kronofogden med att de ska kunna betala tillbaka skulden.

Per-Olof Lindh tycker att det är oroande att det är så pass många yngre personer som ansöker om skuldsanering och att de har dragit på sig så stora kostnader att de inte har tillräckligt hög inkomst för att kunna betala skulderna.

De personerna bör söka hjälp hos kommunernas budget- och skuldrådgivare. Att inte hjälpa dem kan leda till att de blir återkommande kunder för skuldsanering hos Kronofogden.

Unga bör prata med sina föräldrar eller någon annan närstående

Per-Olof Lindh anser vidare att unga personer som har skuldsatt sig bör prata med någon nära vuxen för att se vad de kan göra åt situationen. Det kan vara svårt att prata ekonomi med någon närstående.

Även fast antalet ansökningar ökade innan coronakrisen kan coronapandemin leda till att läget för de yngre skuldsatta personerna förvärras ytterligare.