Användarvillkor

§1 Uppgifter om besökare

Kreditkonto.nu sparar aldrig personuppgifter om dig som besöker sidan. Däremot rekommenderas ett antal tjänster vars användarvillkor Kreditkonto.nu inte svarar för. Kreditkonto.nu sparar varken personuppgifter eller tar kreditupplysningar.

§2 I händelse av konflikter eller skador

Kreditkonto.nu tar inget ansvar vid eventuella konflikter eller skador som uppstått i samband med ett lån, avtal eller någon annan form av överenskommelse med en aktör vars tjänster rekommenderas på sidan. Kreditkonto.nu kan ej anses ha en del i en konflikt som uppstått mellan besökare och eventuell långivare, försäkringsbolag eller annan aktör. Kreditkonto.nu kan inte begäras att ersätta någon part för kostnader som uppkommit till följd av en skada eller konflikt.

Kreditkonto.nu jämför olika kreditgivare och deras villkor. Eventuellt avtal som sedan skrivs mellan den som använder vår tjänst och aktören vars tjänster vi rekommenderar har Kreditkonto.nu ingen del i. Du som är privatperson och har stora skulder bör inte ingå i något avtal där din del av överenskommelsen inte kan uppfyllas. Vid svåra konflikter rekommenderas du att kontakta en jurist.

Information som publiceras på Kreditkonto.nu faller under vårt ansvar. Likaså information som kommuniceras direkt till dig som besökare. Kreditkonto.nu förbehåller sig rätten att publicerad information kan innehålla felaktigheter, varför informationen endast bör tas om råd.

§3 Ändring av användarvillkor

Kreditkonto.nu förbehåller sig rätten att fritt ändra i dessa villkor. Att hålla sig uppdaterad med de villkor som finns på den här sidan är besökarens ansvar.