Bankerna hotas av stora intäktsbortfall

Publicerad: 29 april, 2019 Danske banks kontor utvändigt

Flera storbanker bland annat Danske Bank och Swedbank riskerar att tappa intäkter till andra låneutmanare på marknaden. Foto: Vytautas Kielaitis/Shutterstock.com

När de små och stora låneutmanarna etablerar sig på marknaden kan de etablerade storbankerna tappa 10 till 30 procent av sina intäkter under 10 år enligt storbanken Citis bankanalytiker Ronti Ghose. Intrånget av låneutmanarna pressar de etablerade bankerna i Norden skriver SvD Näringsliv.

Storbankerna kan tappa 10 till 30 procent av sina intäkter under de kommande tio åren när både stora och små långivare etablerar sig på de nordiska marknaderna. Men det här är större än små aktörer när det gäller bolånemarknaden och betalsystem. Det handlar om en bankmarknad där enorma företag som Google och Amazon, som har jättestora kundbaser, förändrar hur konsumenterna ser på banktjänsterna.

Bankernas lönsamhet hotas av felaktig resursfördelning

Enligt Ronit Ghose riskerar banker som Swedbank och Danske bank att tappa i lönsamhet efter den senaste tidens penningtvättskandal. Bankerna tvingas lägga tid och resurser på annat för att stärka sitt arbete mot bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering vilket tar tid från bankernas egna utveckling och kostnadseffektivisering.

Men enligt Ronit Ghose finns det ljuspunkter i allt också. Den digitala omställningen gör att även storbankerna kan skära ned kostnaderna. Kostnaderna skulle kunna pressas ned med 30 till 50 procent under en tioårsperiod.

Kontentan av det hela är att om bankerna lyckas bra med den digitala omställningen kan lönsamheten på bankernas avkastning av det egna kapitalet i slutändan öka. Omställningen kan få storbankerna att öka sin lönsamhet från 8 till 15 procent i Europa och i USA skulle lönsamheten kunna öka från 16 till 24 procent.

Framgångsrik digitalisering har lett till att nordiska banker har högre lönsamhet

Idag präglas de nordiska bankernas utgångsläge av lägre kostnader och högre lönsamhet än många andra i sektorn, vilket bland annat beror på tidig framgångsrik digitalisering och flera effektiviseringar som till exempel samarbetet med Swish. Enligt Ghose är ett lågt antal kontanttransaktioner per person ett mått som visar på framgångar och i Sverige har vi lägst antal kontanttransaktioner per person.

Svenska banker är inte mer tekniskt avancerade än banker i Storbritannien, Tyskland eller USA men de svenska bankerna har varit bättre på att införa ny teknik i den dagliga verksamheten.

Avkastningen på eget kapital för de nordiska bankerna har under de senaste fem åren legat på 12 till 13 procent medan snittet för resten av Europa legat på 6 procent.