Coronakrisen påverkar våra inköp

Publicerad: 26 maj, 2020 Mamma och hennes son som sitter i en kundvagn sträcker sig efter en vara inne i en livsmedelsbutik.

Under coronakrisen har vårt köpbeteende förändrats. Vi lägger mer pengar på livsmedel och mindre pengar på kläder, restaurangbesök och resor. Foto: FamVeld/Shutterstock.com

Hemmajobb och social distansering har förändrat vårt köpbeteende. Pengarna spenderas annorlunda och kortköpen har minskat. Vissa förändringar kan till och med bli bestående, skriver Dagens Nyheter.

Coronautbrottet som har lett till social distansering och att fler arbetar hemifrån har förändrat vårt köpbeteende. Framtiden är oviss, men trots att majoriteten av befolkningen kommer att ha kvar sina arbeten efter krisen har kortköpen minskat med mellan 25 och 30 procent, enligt Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Pengarna spenderas annorlunda efter coronautbrottet

Den sociala distanseringen har gjort att vi inte är ute och rör oss lika mycket som tidigare. Enligt statistik från SEB som grundar sig på kredittransaktioner från deras kunder har köpbeteendet förändrats. Under mars månad i år lade svenskarna bara hälften så mycket på transporter jämfört med mars 2019.

Den största förändringen står ändå resebranschen för, som minskade med 75 procent i mars 2020 jämfört med mars 2019. Konsumtionen när det gäller hotell- och restaurang minskade med 55 procent respektive 24 procent i mars 2020 jämfört med samma tidsperiod föregående år.

– Förändringarna är ganska väntade till stora drag sett, säger Jens Magnusson.

Klädförsäljningen minskade och livsmedelsköpen ökade

Även klädförsäljningen i butik minskade i mars med 25 procent. Däremot lade svenskarna mer pengar på mat, där det skedde en ökning med 36 procent. Trots att försäljningen av kläder i butik sjönk dramatiskt kompenserades det inte med en motsvarande ökning av e-handeln.

Enligt Jens Magnusson kan vissa förändringar bli permanenta, till exempel inom arbetslivet där allt fler arbetar hemifrån och sköter mer av arbetet digitalt. För företag kan det innebära att man sparar både tid och pengar genom att minska antalet tjänsteresor.

Nya trender kan gynna lokal turism

Trenden som skapas nu kan även finnas kvar inom semesterindustrin när vardagen har återgått till ett mer normalt läge. Den lokala turismen kan gynnas även nästa år om det blir en fin och solig sommar i Sverige. Däremot kan det bli tvärtom om det blir en dålig sommar. Då kan suget för utlandsresor bli ännu större.