E-handlarna optimistiska inför framtiden

Publicerad: 16 september, 2019 Kvinna med laptop i knät och kreditkort i handen gör köp online

Enligt Svensk handels Handelsbarometer tror e-handelsbolagen på bättre försäljning och ökat behov av anställning. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Efter en minskad e-handel under juli månad ökar nu framtidstron. Både e-handeln och butikshandeln ökade under augusti månad och optimismen är betydligt högre nu, skriver Svensk Handel.

Under juni månad ökade optimismen bland e-handlarna, trots att branschen brukar vara något svagare under sommaren. Även om framtidstron ökar var e-handlarna mindre optimistiska till framtida försäljning, lönsamhet och antalet anställda än vad de var under föregående år.

Väldigt låg tilltro till e-handel under sommaren

Under juli månad sjönk framtidstron med 12,3 procentenheter och låg enligt Framtidsindikatorns index för e-handel på 104,3. E-handeln låg trots det fortfarande över den neutrala nivån.

Enligt Karin Johansson, vd för Svensk Handel, brukar e-handeln generellt sett vara svagare under sommarmånaderna eftersom kunderna oftast åker bort eller gör annat. Dock minskade optimismen för hur e-handeln skulle se ut under sommaren till den lägsta nivån som hittills uppmätts.

Ökad framtidstro bland e-handlarna

Under augusti ökade framtidsförväntningar med 2,0 procentenheter till 106,3 i augusti. Framtidstron är ändå lägre än tidigare. Men trenden verkar dock vända nu. Enligt Svensk handels Handelsbarometer för september tror e-handlarna på både bättre försäljning och att det finns ett ökat behov av att anställa.

– En ny termin står för dörren och det ger ett uppsving för många butiker. Vi är många som köper en ny blus eller skjorta till jobbet, nya träningskläder och framförallt en hel del skolprylar inför barnens skolstart, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Flera faktorer gör det svårt att omsätta ökad försäljning till ökad lönsamhet

Enligt Karin Johansson är tillväxten inom e-handel stark inför hösten och många är optimistiska. Lönsamheten när det gäller e-handel är för många ett huvudbry. I dag finns det många internationella aktörer, priserna pressas och marginalerna är hårfina vilket ökar konkurrensen. Den hårda konkurrensen gör det svårt för många e-handlare att omsätta ökad försäljning till stigande lönsamhet.

Även dagligvaruhandeln ser ljust på framtiden. Framtidstron för dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procentenheter och sällanköpshandel ökade med 1,8 enheter.