Klarna vill plocka in en miljard

Publicerad: 4 mars, 2019 Del av Klarnas entré med fokus på Klarnas skylt under taket

Klarnas värde ökar med 12 miljarder kronor från den senaste värderingen 2016. Foto: Pressbild/Klarna

Klarna vill växa och bli nästa generations globala bank mot privatpersoner. För att lyckas vill den digitala banken göra en nyemission där man plockar in en miljard kronor skriver Breakit.

Breakit har avslöjat Klarnas planer på att plocka in en miljard kronor från befintliga aktieägare till en nyemission. Detta har lett till att Klarnas värdering har skjutit i höjden.

För att kunna fortsätta sin utveckling gick man ut med ett brev till aktieägarna och erbjöd en nyemission. Breakit fick ta del av det brev som skickades ut till befintliga aktieägare, vilket bekräftades senare av Aoife Houlihan som är kommunikationschef på Klarna.

Klarnas omsättning landade 2018 på 6 miljarder kronor och enligt det brev som gick ut till ägarna gjorde bolaget en nettovinst på 105 miljoner kronor. Under 2017 var omsättningen 4,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 33 procent under 2018.

Med nyemissionen värderas Klarna till 32 miljarder kronor

Nyemissionen gör att aktieägarna kan teckna sig för 1 640 kronor per aktie, vilket betyder en värdering på 3,5 miljarder dollar motsvarande 32 miljarder kronor.

Den senast kända värderingen är två år gammal och då var Klarna värderat till 2,5 miljarder dollar, alltså cirka 20 miljarder kronor.

Bestseller, Sequoia och Sebastian Siemiatkowski själv är några av de stora ägarna som kommer teckna sig för emissionen.

Det nya kapitalet ska driva Klarna framåt

Sebastian Siemiatkowski som är Klarnas vd skrev i ägarbrevet att man bestämt sig för att ta in nytt kapital för att driva bolaget framåt och att konkurrensen om att vara nästa generations globala bank mot privatpersoner ökar.

Vidare öppnar Klarna upp för att låta nya investerare investera i bolaget i ett andra steg. Detta kan enligt företrädare för Klarna öka bolagets värdering ytterligare.

Klarna vill ha besked från de som vill delta i emissionen senast den 10 mars.