EU minskar förväntningarna på svensk tillväxt

Publicerad: 11 november, 2019 Europeiska kommissionens byggnad i Bryssel

Inbromsningen i svensk ekonomi och tuffare tider gör att EU skriver ner tillväxtförväntningarna ytterligare ett steg. Satsningarna ska sporras där det finns utrymme, vilket även kan bli aktuellt för Sverige, skriver SvD Näringsliv.

EU-kommissionen har skruvat ner förväntningarna på svensk tillväxt. I sin höstprognos för de 19 euroländerna har de spått en tillväxt på 1,1 procent under 2019, vilket är 0,1 procent mindre än vad man trodde på i juli månad.

Förväntningarna på svensk tillväxt skrivs ned

Kommissionen räknar med en fortsatt tillväxt på 1,4 procent för hela EU. Dock har de skrivit ned årets förväntningar på tillväxten i Sverige från 1,7 procent till 1,1 procent. Sverige är därmed nere på så gott som samma nivå som EU estimerade i februari, där de räknade med en tillväxt på 1,3 procent.

Enligt Pierre Moscovici, finanskommissionär i EU, har man fortfarande flera tillväxtår framför sig i alla länder inom EU. Dock finns det vissa risker som ökad osäkerhet, geopolitiska spänningar och handelsspänningar.

Kommissionen ser ännu svagare på svensk tillväxt under 2020. Tillväxten förväntas ligga på 1,0 procent innan den kommer att stiga till 1,4 procent under 2021. När det gäller arbetslösheten förväntas den öka och beräknas ligga på 7,2 procent år 2021, vilket blir femte högst i EU.

De som har råd bör satsa offensivt

Finansminister Magdalena Andersson kan konstatera att det är klart att Sverige, som är en liten öppen ekonomi, påverkas av den globala avmattningen i konjunkturen.

Valdis Dombrovskis, EU:s eurokommissionär, råder att man bör vara försiktigt men samtidigt bör det ske offensiva satsningar hos de som har råd och möjlighet.

I ett uttalande säger Vladis Dombrovskis att han manar alla länder inom EU som har en hög statsskuld att fortsätta föra en försiktig finanspolitik samtidigt som de bör se till att skuldnivåerna minskar. De medlemsländer som har ett ekonomiskt utrymme bör enligt honom använda det nu.

Sverige har möjlighet att genomföra offensiva satsningar

Sverige är ett av länderna med utrymme. Skulle utvecklingen bli sämre än vad man estimerat i budgeten finns det möjligheter för regeringen att stimulera ekonomin ytterligare. En av satsningarna som Magdalena Andersson nämner är att kunna bibehålla personal i kommuner och landsting.