Konjunkturavmattning och inbromsning i svensk ekonomi

Publicerad: 28 oktober, 2019 Flera nänniskor som går över på ett övergångsställe i olika riktningar en solig dag

Svensk ekonomi mattas av och Riksbanken sänker den tidigare BNP-prognosen. Foto: Radomir/Shutterstock.com

I Riksbankens senaste penningpolitiska rapport sänktes tillväxtprognoserna en aning för Sverige. Konjunkturavmattningen har lett till att tillväxtutsikterna har försvagats sedan rapporten i september, skriver Breakit.

Riksbanken har i torsdagens penningpolitiska rapport sänkt tillväxtprognoserna något för Sverige. Konjunkturavmattningen i Sverige och den globala ekonomin har bidragit till att tillväxtutsikterna samtidigt har försvagats sedan förra rapporten i september.

Tillväxtprognoserna och osäkerheter i omvärlden gör också att Riksbanken meddelade att de skjuter på räntehöjningen till slutet av året. Dock kan vi räkna med att räntan höjs då, säger Riksbankschefen Stefan Ingves.

BNP-tillväxten har bromsat in och är mer normal

Enligt centralbanken har konjunkturutsikterna i euroområdet blivit något sämre i jämförelse med den bedömning som gjordes i september. BNP-tillväxten i omvärlden har bromsat in till mer normala nivåer under de senaste åren. Samtidigt är det många länder som fortfarande har en låg arbetslöshet.

Osäkerheter i omvärlden ger osäkra tillväxtutsikter

Förutom konjunkturavmattningen och en något ökad arbetslöshet i Sverige och i omvärlden finns det andra faktorer som skapar osäkerheter när det gäller tillväxtutsikterna. Storbritanniens utträde ur EU är fortfarande väldigt oklart, och handelskonflikterna mellan Kina och USA gör det svårt att sia om tillväxtutsikterna.

Riksbankens BNP-prognos för Sverige sänks till 1,3 procent för 2020 och till 1,5 procent för 2021. Den tidigare BNP-prognosen låg på 1,5 procent för 2020 och 1,6 procent för 2021.

Snabbare avmattning i ekonomin än väntat

Enligt Riksbanken har den svenska ekonomin gått in i ett skede där tillväxten är lägre, precis som ekonomierna i omvärlden. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har konjunkturavmattningen gått lite snabbare än vad man hade väntat sig. Avmattningen från en högkonjunktur innebär att vi går mot ett mer normalt ekonomiskt läge.

Tillväxten har under flera år varit väldigt hög och utvecklingen på arbetsmarknaden har varit god. Det här betyder inte att vi går mot en lågkonjunktur utan att vi befinner oss i ett mer normalläge.