Konsumtionen kommer att minska och fler väljer att spara

Publicerad: 11 maj, 2020 Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson

Coronakrisen har ändrat människors konsumtionsbeteende och allt fler väljer att spara i stället för att konsumera, vilket Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, ser mycket positivt på. Foto: Adrian Leopoldson/Länsförsäkringar.

Restaurangbesöken och shoppingen kommer att minska och människor kommer att spara mer och konsumera mindre. Det visar en nyligen gjord undersökning som Novus, skriver SvD Näringsliv.

Novus har på uppdrag av Länsförsäkringar nyligen genomfört en undersökning som visar att människor kommer att spara mer och konsumera mindre.

En av tre minskar på shopping och restaurangbesök

Coronakrisen har fått allt fler att spara. Var tredje person uppger att de kommer att minska på både shopping och restaurangbesök. Enligt Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, visar det att det är fler som påverkas av de ekonomiska effekterna som uppkommit på grund av corona.

Emma Persson tycker det är intressant att det är så pass många som planerar att minska sin konsumtion. Det är inte bara en reaktion på en arbetsmarknad som är orolig utan en reaktion på att hela världen känns mer osäker.

Mer än hälften väljer att dra ner på konsumtionen

I undersökningen framgår det också att det är mindre än hälften som kommer att fortsätta att konsumera som vanligt. Enligt Emma Persson kan det bero på att det är många som vill vara förberedda på om de blir arbetslösa.

Konsumtionsbeteendet påverkas av både den osäkerhet som råder i ekonomin och de sociala begränsningarna. Risken för att smittas av corona har lett till att det är flera som väljer att inte äta på restaurang eller shoppa i butiker.

Konsumtionen påverkas av ett begränsat sätt att leva

Emma Persson tror att konsumtionen påverkas av att man lever mer begränsat nu. Fler väljer att spara och förbereda sig på att läget kan försämras.

Den minskade konsumtionen påverkar så klart samhällsekonomin men man måste se om sitt eget hus innan man hjälper andra. Men om man vill ha kvar restaurangerna efter krisen kan man välja att stötta de som har det extra svårt nu.

Yngre personer mer benägna att spara

Studien visar också att en av sju kommer att öka sitt sparande. Personer i åldern 18 till 29 år är de som har störst sparplaner. Under krisen har majoriteten valt ett sparande genom att investera på börsen. Samtidigt är det nästan lika många som inte har möjlighet att lägga undan pengar nu.

De som har drabbats hårdast av coronakrisen är de som arbetar inom hotell- och restaurang, vilket är många yngre personer. Enligt Emma Persson ser man då att man behöver förbereda sig mycket mer.

Emma Persson tycker det är bra att folk prioriterar sitt sparande framför konsumtion och konstaterar att coronakrisen har varit ett ekonomiskt uppvaknande för många.