Kreditkonto med betalningsanmärkning

Några kreditgivare erbjuder kreditkonto även till dig som har en eller flera betalningsanmärkningar. Ofta finns krav gällande betalningsanmärkningar så som att de inte får ha uppkommit de senaste 6 eller 12 månaderna.

Krav för dig med betalningsanmärkning

För att du med en betalningsanmärkning ska beviljas ett kreditkonto krävs det att du kan visa att du sköter din ekonomi samt att din återbetalningsförmåga är god trots att du har en eller flera anmärkningar. En betalningsanmärkning behöver nödvändigtvis inte innebära att du har dålig ekonomi, men för kreditgivaren är det en indikation på det. Det kan därför innebära att det ställs högre krav på vad du har för inkomst samt att du inte har många kreditupplysningar. De flesta kreditgivare som erbjuder kreditkonto med betalningsanmärkningar har krav på hur länge sen du fick betalningsanmärkningen.

Se vilka långivare som accepterar betalningsanmärkningar

Se över din återbetalningsförmåga innan du ansöker

Att ansöka om kreditkonto trots att du har betalningsanmärkningar är möjligt men bör göras med viss försiktighet. Att dra på sig flera betalningsanmärkningar är inte bra och kan påverka din ekonomi negativt under lång tid framöver. Ett kreditkonto ska fungera som en trygghet och därför bör du inte ansöka om ett kreditkonto om du är osäker på om du kommer kunna hantera det. Att inte betala dina fakturor för ett kreditkonto kommer leda till förseningsavgifter, dröjsmålsränta och fler betalningsanmärkningar.