Kreditkonto utan inkomst

Det är i dagsläget inte möjligt för dig utan inkomst att få ett kreditkonto hos någon kreditgivare. För din egna skull är det bättre att vänta tills du har en inkomst innan du överväger att skaffa ett kreditkonto. Har du ingen fast inkomst men får någon slags inkomst på annat sätt, exempelvis a-kassa eller CSN, kan det i vissa fall vara möjligt att få kreditkonto utan inkomst.

Tänk på! Om du inte har någon inkomst över huvud taget kommer det vara svårt att få ett kreditkonto beviljat.

Att ansöka om kreditkonto

Vid ansökan av kreditkonto görs ofta en individuell bedömning av din inkomst.  Det kreditgivaren vill veta är att du har förmåga att betala tillbaka eventuella uttag från kreditkontot, vilket är ganska svårt att styrka om du inte har någon inkomst. Vissa kreditgivare godkänner dock andra inkomster än lön. Det kan exempelvis vara:

  • Ersättning från a-kassa
  • Studiebidrag från CSN
  • Pension
  • Frilansarbete

Genom att kontakta den kreditgivare du valt att ansöka om kreditkonto hos kan du försöka förklara din situation så kanske du får ett kreditkonto beviljat trots att du för tillfället saknar inkomst.

Jämför kreditkonton och ansök idag

Skulder kopplade till ett kreditkonto ska alltid återbetalas

Kom ihåg att alla pengar du lånar, vare sig det är via ett kreditkonto eller i form av ett privatlån, ska betalas tillbaka inom den avtalade tiden. Misslyckas du med att betala tillbaka skulden från ett kreditkonto kan det innebära dyra avgifter. Går ärendet riktigt långt kan det innebära att du får en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar gör det svårt för innehavaren att ansöka om krediter, köpa saker på avbetalning och ingå vissa andra avtal i framtiden. Se därför alltid till att din ekonomi är så pass stabil att du är säker på att du kan betala tillbaka alla pengar du tar ut från ditt kreditkonto.