Kreditmarknaden en viktig vägvisare

Publicerad: 16 mars, 2020 Sedlar och mynt på ett bord med sex vita kuber som formar ordet kredit.

Kreditmarknaden kan vara en fingervisare i hur läget på den finansiella marknaden utvecklar sig. Foto: Daniela Staerk/Shutterstock.com

Coronautbrottet påverkar samhället på flera olika sätt. Enligt Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, behöver man hålla extra koll på kreditmarknaden, skriver Placera.

Risken för att Sverige går in i en lågkonjunktur ökar för varje dag till följd av coronaviruset. Men historiskt sett kommer tillväxten snart att vara tillbaka. Frågan är inte om utan snarare när vi får se slutet på pandemin.

Sjunkande BNP inget problem kortsiktigt

Ett eller två kvartal med sjunkande BNP är inget problem så länge som företagen klarar av att hantera situationen, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB. Det som är mest intressant är om det börjar gå åt rätt håll till hösten. Om det skulle ta längre tid för ekonomin att börja återhämta sig är problemet större.

Historiskt sett beror en tredjedel av det tillväxtbortfall som uppkommer på grund av stora sjukdomsutbrott på själva sjukdomen och två tredjedelar skapas av den allmänna osäkerheten, säger Robert Bergqvist.

Fyra negativa effekter med corona

Enligt Robert Bergqvist har coronautbrottet fyra negativa effekter på ekonomin som delvis är sammankopplade. En effekt av coronautbrottet är produktionsbortfall, något som Kina hade tidigare i år men som landet verkar ha återhämtat sig ifrån.

Än så länge finns det inte några sådana rapporter från Europa eller USA. En annan effekt är en efterfrågekris koncentrerad till rese- och turistbranschen. Till detta kommer en förtroendekris som bland annat syns i börskurser som faller. Och till slut finns det risk för en finansiell kris.

Räntesänkning för att stimulera ekonomin

Enligt Robert Bergqvist finns det en risk att det kan uppstå spänningar i det finansiella systemet med så snabba rörelser som det nu finns på finansmarknaden. Därför bör man framför allt följa kreditmarknaden. En stress på kreditmarknaden skapar problem för både innehavare av obligationer och avsaknaden av monetära medel för de företag som behöver låna.

Vi kan vänta oss att flera av centralbankerna runt om i världen kan genomföra en räntesänkning, men att sänka räntan i sig löser inte problemen. Det viktiga är att se till att det finns likvida medel för de företag som får problem.

Enligt Robert Bergqvist vore det bra om den svenska Riksbanken kan öka utlåningen av pengar till företag precis som ECB har gjort, där man erbjuder företagssektorn långfristiga billiga lån via banksystemet.