Riksbanken behåller minusräntan

Publicerad: 2 september, 2019 Kollage Michael Grahn chefsekonom Danske Bank och fasad bild Danske bank

Danske Banks chefsekonom, Michael Grahn, tror att Riksbanken kommer att skjuta på sina räntehöjningsplaner till tidigast våren 2020. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com, Press/Danske Bank

I veckan ska Riksbanken meddela sitt nästa räntebeslut. Inga av storbankerna tror att Riksbanken kommer höja räntan, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken kommer under veckan att meddela sitt nästa räntebeslut. Storbankernas prognos är att Riksbanken behåller räntan oförändrad på minus 0,25 procent.

Danske Bank tror inte på någon räntehöjning i närtid

Enligt en ny prognos från Danske Bank kommer Riksbanken att skjuta på sina planer att höja räntan till våren eller sommaren 2020.

Enligt Danske Banks chefsekonom Michael Grahn har riskerna som Riksbanken tidigare har lyft fram i världsekonomin nu materialiserats.

Bilden av hur det ser ut i världsekonomin gör att Riksbanken blir orolig. Risken med att Storbritannien lämnar EU och det upptrappade handelskriget mellan Kina och USA leder till högre tullar och att handeln minskar. Dessutom har Tyskland under flera kvartal på raken haft en negativ tillväxt.

Flera orsaker till att vänta med att höja räntan

Enligt Michael Grahn finns det flera orsaker till att Riksbanken kommer att skjuta på sina räntehöjningar. Bland annat har Sverige under den senaste tiden visat flera svaghetstecken. Arbetslösheten ökade under sommaren mer än väntat och ekonomin krympte mer än vad man hade räknat med under andra kvartalet.

Inflationen och förväntningarna på framtida prisökningar har sjunkit och ligger under Riksbankens mål på 2 procent.

Andra faktorer som kommer att påverka Riksbankens beslut är den amerikanska centralbankens räntesänkning av styrräntan och den europeiska centralbankens avisering om stimulanspaket, som bland annat inkluderar en räntesänkning nästa månad.

Danske Bank tror på en sänkning av räntan

Danske Bank tror att även Riksbanken kommer att sänka räntan i början av 2020 till minus 0,50 procent. Än så länge ser inte Danske Bank någon kraftig försämring i världsekonomin. Enligt Michael Grahn räknar man inte med någon kraftig tillbakagång i ekonomin.

Enligt Michael Grahn kan rejäla sättningar i den europeiska ekonomin och en svensk tillväxt som sjunker ned mot noll leda till att Riksbanken sänker räntan ännu mer. Andra faktorer som kan påverka är ett urspårat brexit och handelskrigets negativa påverkan på bolagsvinster.

Finns en gräns för hur mycket Riksbanken kan sänka räntan

Dock tror Michael Grahn att det finns en gräns för hur mycket Riksbanken kan sänka räntan. Gränsen ligger på minus 0,75 till minus 1 procent. En ränta som ligger alltför lågt kan leda till att bankerna börjar ta betalt av småföretag och privatpersoner som sparar pengar på banken. Det är ett läge som Michael Grahn inte tror att man vill hamna i.