Sverige går mot sämre tider

Publicerad: 20 januari, 2020 Finansminister Magdalena Andersson

Den dramatiska inbromsningen i ekonomin som man talade om i höstas kommer inte att ske. I och med det finns det, enligt finansminister Magdalena Andersson, pengar över till kommunerna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den internationella konjunkturavmattningen har påverkat den svenska tillväxten, som har saktat in. Landet går mot sämre tider men det finns en välfärdsreserv, och Magdalena Andersson lovar att kommunerna ska få mer pengar, skriver SvD Näringsliv.

Den svenska tillväxten har mattats av och det är tydligt att den svenska ekonomin har påverkats av den internationella konjunkturavmattningen. Vi går mot sämre tider, men finansminister Magdalena Andersson lovar att kommunerna ska få mer pengar.

Bättre förutsättningar än väntat

I år bedöms Sveriges BNP öka med 1,1 procent och under 2021 kommer den att öka ytterligare till 1,6 procent. Även arbetslösheten kommer att öka från 6,8 procent till 7,0 procent. Prognosen för tillväxten och arbetslösheten är högre än vad prognosen visade i höstas.

Enligt Magdalena Andersson kommer ekonomin inte att bromsas in så dramatiskt som man trodde under hösten. I och med det finns det medel som gör att man kan satsa mer på kommunerna där behoven är större nu och kommer att vara det även framöver.

Ändringsbudgeten ger extra pengar till kommunerna

Magdalena Andersson ger inga besked på hur stort extratillskott kommunerna kommer att få eller när de får besked. För det hänvisar Magdalena Andersson till de diskussioner som förts av den rödgröna regeringen med stöd från Centern och Liberalerna.

Enligt Magdalena Andersson vill man avsluta ändringsbudgeten som läggs i samband med vårpropositionen så sent som möjligt. Dock finns det enligt henne en poäng med att ge kommunerna besked tidigare. Samtidigt är hon kritisk till de krav som oppositionen framför gällande en extra budget.

För att säkerställa att välfärdens finansiering säkras långsiktigt måste man ha ordning och reda i hela budgetprocessen, enligt Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi påverkas av den internationella konjunkturen

Avmattningen i den internationella konjunkturen pressar den svenska ekonomin. Ökade handelshinder som påverkar globala investeringar skapar en osäkerhet, men enligt Magdalena Andersson kan Sverige möta avmattningen i ekonomin utan införa sparpaket.

Dock väntas regeringens prognos på ett överskott av statens finanser bli mindre än vad man beräknade under hösten. Anledningen är dämpade skatteinkomster och ökade utgifter som konjunkturen medför.

Under tillväxtåren har även statsskulden minskat och enligt Magdalena Andersson har Sverige den lägsta statsskulden sedan 1977. I jämförelse med andra EU-länder är Sveriges statsskuld väldigt låg.